Hotel Morabeza, hernieuwbare
energie en ecologie

Hotel Morabeza staat sinds de opening in 1967 bekend in Kaapverdië als een vooruitstrevend bedrijf dat alle middelen inzet om hernieuwbare energie te gebruiken en te produceren en om de kwetsbare natuurlijke omgeving van het eiland Sal te beschermen.

1. De stichters en ingenieurs, dhr. en mevr. Gaspart Vynckier-Massart, bouwden in 1966 al een destillator voor zeewater (door middel van verdamping) aangedreven op zonne-energie. Het prototype van dit toestel werd ontworpen door een Amerikaanse ingenieur en werd eerst op het eiland Symi in Griekenland gebruikt.

2. Hun zoon, Georges Vynckier, installeerde de eerste vlakke zonnepanelen (75m²) in Kaapverdië voor de productie van warm water. Ze werden geleidelijk verder uitgebouwd en vandaag de dag dekken ze bijna de volledige behoefte van het hotel.

3. Hij probeerde daarnaast een systeem met parabolische spiegels op punt te stellen om stoom te produceren waarmee een turbine werd aangedreven om energie (kWh) op te wekken.

Die poging werd tijdelijk van de baan geschoven toen dhr. Vynckier besliste dat het gebruik van een windmolenpark (windenergie) rendabeler zou zijn voor de regio. Een Deense Vespas-machine werd geïmporteerd en produceerde ongeveer 60% van de behoefte aan elektriciteit (50kWh bij gemiddelde behoefte). Het was een overweldigend succes. De machine deed twintig jaar dienst. Het hotel vroeg de plaatselijke autoriteiten om toestemming te verlenen voor de bouw van een tweede generator die vier keer zo krachtig was. De recent veralgemeende implementatie van airconditioning heeft de stroombehoefte immers aanzienlijk verhoogd. Die verhoogde behoefte zou voor 80% gedekt kunnen worden door windenergie. Het hotel werd zo gebouwd dat het zoveel mogelijk natuurlijke bescherming tegen de hitte en zon geniet. De noordoostelijke passaatwinden fungeren daarenboven als een soort natuurlijke airconditioning.

5. De elektriciteit die door de wind wordt opgewekt, wordt ook gebruikt om het zeewater te ontzilten via een proces van omgekeerde osmose. De methode werd in de loop der jaren op punt gesteld en de capaciteit van de huidige installaties is nagenoeg voldoende om de totale behoefte van het hotel te dekken. De nieuwe rendabelere methode verving de oude destillator op zonne-energie die jaren geleden door de stichters gebouwd werd. Na grondige research werd een systeem gecreëerd waarbij zuiver zeewater op een diepte van zes meter onder het strand (het zand fungeert als bijkomende filter) en in de nabijheid van onderliggende vulkanische rotsen wordt opgepompt.

6. Een van onze belangrijkste projecten bestaat erin zonnepanelen te bouwen met fotovoltaïsche cellen. Deze methode is geschikter dan een echte centrale op zonne-energie gezien onze beperkte behoeftes (een aantal oorspronkelijke schotels blijven staan). De zonnepanelen zijn onmisbaar als aanvulling op de windmolens. Onze energiebehoefte wordt dus ruimschoots gedekt aangezien zon en wind hier overvloedig aanwezig zijn. De opslag van energie is de grootste moeilijkheid van dergelijke ecologische apparatuur. Dat wordt deels opgelost door de opslag van gedestilleerd water.

7. Vertrouwend op de knowhow van de SOAC recycleren we inmiddels al meer dan tien jaar afvalwater. Het laat ons toe om geld te besparen en het leidt onlosmakelijk tot het systematisch vermijden van schadelijke detergenten. Het gerecycleerde afvalwater wordt gebruikt om de tuinen te begieten en om het toilet door te spoelen.

8. Aan dit project wordt continu gewerkt. Ook op andere vlakken bewijzen we ons engagement om het ecosysteem te respecteren. We gebruiken en produceren niet alleen schone energie, we kiezen bijvoorbeeld ook op grote schaal voor lampen met een laag verbruik en we plannen een recyclageprogramma voor afval.

Het personeel van Hotel Morabeza is altijd op de hoogte geweest van de inspanningen die het management doet op het gebied van ecologie en helpt ons voortdurend om nieuwe stappen te zetten in de juiste richting.

Volgende